Vrak Museum Båthall 2 - Ranova Projekt AB

Vrak Museum Båthall 2

Vrak Museum Båthall 2. I nära samarbete med arkitekter och beställare har vi 2020 uppfört glaslanternin med glasbalkar ( Se bild) , Interiörglas, entrépartier samt stålfönster. Museet kommer med hjälp av modern digital teknik visa vrak och fynd från Östersjöns botten för nyfikna besökare när de öppnar upp inom kort.