073-447 45 77 kontakt@ranova.se Hammarby Kajgata 12, 120 30 Stockholm

Om Ranova Projekt AB

Din leverantör av glaspartier i Stockholm

Historia: RANOVA Projekt AB som tidigare hette NORA Projekt startades år 2008 av Ragnar Nordin. RANOVA har sedan starten 2008 genomfört över 1800st lyckade glas- och metallentreprenader.

I början bestod kunderna mest av mindre byggentreprenörer men kundkretsen har växt stadigt och vi har nu förtroende hos flera av de största Bygg- samt fastighetsbolagen runt om i Stor Stockholm. Vi har även samarbetsavtal med några av dem. Från början bestod RANOVA av Ragnar samt 2 montörer. Idag 2021 är vi 4 anställda och har uppemot 8-10 montörer på heltid.